گروه بازرگانی پارسا ۷

محصولات صادراتی پارسا 7

بیشترین محصولات صادراتی شرکت ما عبارتند از محصولات کشاورزی، گلخانه ای، خشکبار و سایر مواد غذایی

مشاهده کلیه خدمات ما