انواع ماهیان خاویاری

در ادامه مطلب به انواع ماهیان خاویار اشاره شده است:

ماهی و خــاویــار بـلـوگًـا (فیل ماهی)

از نظر فیزیکی این بزرگترین گونه استروژن و تنها ماهی گوشت خوار از گروه خود  می باشد بـه قدری این گونه کــمـیـاب  است  که تـعداد صـید آن در سال به زحمت به هزار عدد می رسد مـاهی بـلـوگًـا  خیلی قوی، بــزرگ پر ابـهت و هـمـیشه وحشی است سر سـخـتانه و بی قـرار  گًـلـه هـای طـعـمه را  تـعـقـیب  می کـند می تواند تا بـیش از چـهـار متر قـد کشیده و به وزن یـک تـن هم بـرسـد وزن اندازه های معمول آن بین چهل تا سیصد کیلو گًرم است که تا پـانـزده درصـد  وزن  ماهی ماده آن را خــاویــار تـشـکـیـل می دهـد.

خاویار بلوگًـا در  طـیـف هـای  مـخـتـلـف  خـاکـسـتـری بـسـیـار خـواسـتـنـی اسـت، بـه  دلــیـل درشــتـی دانــه  و  لــطـافـت پــوسـت، هـر چـه رنـگ روشـن تـری داشـتـه بـاشـد  خـواهـان بـیـشـتـری دارد.

ماهی و خــاویــار آسـتـرا (تاس ماهی)

گًـونـه مـتـوسـط خـانـواده و  بـسـیـار پـراشـتـهـاسـت کــاوشــگًـرانـه تـه دریــا را بـا شـاخــک هـای حـسـاس زیــر پــوزه در پـی غــذا جـسـتـجـو می کــنـد او در اعـمـاق آب از گًـیـاهـان دریـایـی تـا انـواع مـوجـودات ریـز دریــایـی را می بـلـعـد تـا دو مـتـر  قـد کـشـیـده و می تــوانـد بـه وزن دویـسـت کیلـو گـرم  بـرسـد  قـد  مـتـوسـط آن یـک مـتـر  و  وزن آن مـعـمـولاً بـیـسـت تا هـشـتـاد کیلو گرم است.

خــاویــار آسـتـرا با طـیف رنـگی خـاکـستری تـیـره تـا طـلایی روشـن  بـسـیـار بـدیـع اسـت این تـنـها گًـونـه با طـعـم خـاص فـنـدقـی است کـه بـه هـمـیـن لـحـاظ بسیار مـتـفـاوت و کـمـیـاب اسـت.

ماهی و خــاویــار سـوروگًـا (اوزون برون )

ایـن گًـونـه  بــا قــد کـشــیـده  ،  جــثـه بــاریـکی دارد و عـلامـت مـشـخـصـه آن پــوزه بـسـیــار بــلـنـدی اسـت کـه بـه ســمـت بـالا خـمـیـده اسـت در ایـن مـاهـی فـلـس هـای اسـتـخـوانـی شـبـیـه لــوزی مـشـخـص تـر هـسـتـنـد حـداکـثـر طـول مـاهـی یـک و نـیـم متر و بـیـشـتـزیـن وزن آن بـه بـیـسـت و پـنـج کـیـلـو گًـرم می رسـد. خــاویــار سـوروگـا خـاکـسـتـری تـیـره بـا دانـه بـنـدی ریـز و بـه خـاطـر طـعم خـاص آن بـسـیـار مـحـبـوب می بـاشـد.

صادرات ماهی خاویار

گروه بازرگانی پارسا7 با فعالیت گسترده در صنعت شیلات و با تکیه بر دانش روز دنیا و شناخت بازارهای داخلی و خارجی اقدام به رفع نیازهای بازار نموده است.

با ما به روز باشید

  • جذب مشتریان بین المللی

جذب مشتریان بین المللی در بازارهای جهانی

اکتبر 19th, 2019|0 Comments

برای وارد شدن به تجارت بین المللی، پیدا کردن مشتری یکی از اولین موانعی است که باید بر طرف شود. خوشبختانه امروزه گزینه های زیادی وجود دارد که می توانید با استفاده از آنها حتی

  • راه اندازی شرکت صادرات و واردات

راه اندازی یک شرکت صادرات و واردات به زبانی ساده

اکتبر 17th, 2019|0 Comments

 با توجه به شرایط موجود و بازار صادراتی ایران بسیاری از افراد به فکر راه اندازی شرکتی برای واردات و صادرات محصولات ایرانی در سطح بین المللی هستند. این افراد گاها بدون در نظر گرفتن

  • صادرات ایران به چین

صادرات ایران به چین

اکتبر 15th, 2019|0 Comments

روابط چین و ایران به هزاران سال پیش برمی گردد، اما از زمان خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA)، روابط بیشتری بین این دو کشور صورت گرفته است. اعمال مجدد تحریم های

اخبار

شرکت خدمات بازرگانی پارسا ۷

با توجه به اینکه امروزه واردات و صادرات کالا یکی از مهمترین موضوعات در بازرگانی بین المللی می باشد؛ شرکت بازرگانی پارسا ۷ در حوزه های تجارت بین الملل برای تامین نیاز شرکتهای بازرگانی داخلی و خارجی فعالیت می نماید.

همین حالا با ما تماس بگیرید!